SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL

Al Mallorca Live Festival estem compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i amb el foment del Turisme Cultural Sostenible.

Som conscients de la responsabilitat que totes les persones tenim  amb la societat i en la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. Entenem aquesta responsabilitat com una oportunitat única per a formar part d’una transformació global que derivi en models de desenvolupament més responsables i sostenibles.

Per això hem desenvolupat una Estratègia de Sostenibilitat i Responsabilitat Social amb l’objectiu d’abastar les esferes econòmica, social i ambiental. Hem treballat just a Ecoevent, especialistes en gestió i producció sostenible d’esdeveniments, amb la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i el seu  Departament d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus dels Illes Balears i amb l’Ajuntament de Calvià.

Volem evitar i minimitzar els potencials impactes negatius en el medi ambient, i intentar deixar al mateix temps un llegat positiu en l’entorn social, econòmic i cultural de la nostra illa.

Les diferents línies d’actuació que conformen la nostra Estratègia de Sostenibilitat són:

Consum sostenible

Incorporem al nostre servei d’àpats per a personal i artistes productes locals, de temporada, ètics, amb envasos potencialment reutilitzables i fàcilment reciclables.

Hem treballat mà a mà amb els restauradors que participaran en la nostra zona gastronòmica per a incorporar aquests requisits mediambientals i per a tenir una completa oferta gastronòmica que inclogui opcions  vegetarianes, veganes i sense glútens.

Seguint l’esperit de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, evitarem en la mesura de les nostres possibilitats l’ús de palletes, i altres envasos de plàstic d’un sol ús en tot el recinte del festival

Prevenció i reducció de residus

Amb la finalitat d’evitar la generació de residus, utilitzarem gots reutilitzables i instal·larem dispensadors d’aigua en les zones de backstage per a treballadors, evitant així l’ús d’aigua embotellada.

Els gots reutilitzables es compraran per només un euro i una vegada acabat el festival podrà lliurar-se dins del recinte per  donar-lo a una causa mediambiental de Creu Roja.

Les burilles són, avui dia, el principal contaminant dels nostres mars i oceans. Per això, i per a evitar el seu abandó durant els dos dies del festival,  instal·larem colillómetros de metacrilat al costat de Creu Roja i Calvià 2000 per a recollir-les.

En línies generals, aquest any estem prioritzant l’ús de materials i d’articles reutilitzables. Així, reutilitzarem mobiliari de descans com tumbones i pufs per a la Zona Chill Out, gots reutilitzables per a les barres i diferents elements de decoració de passades edicions del festival.

Reciclatge de residus

Per tal de facilitar el reciclatge de residus hem dissenyat i implantat un sistema de recollida selectiva en origen de les diferents fraccions de residus, un pla que és d’obligat compliment per a tots els proveïdors i treballadors implicats en el festival.

Consum eficient d'energia

En tot l’equipament tècnic del festival hem prioritzat la utilització d’il·luminació led amb consum elèctric reduït. Comptarem amb un responsable que supervisarà el protocol d’encès i apagat d’equips en barres, que comptaran amb instal·lacions elèctriques independents per a deixar apagats aquells que no s’estiguin utilitzant.

Cicle de l'aigua: consum i tractament

Treballem de la mà amb el nostre proveïdor de wc químics per a complir amb els protocols i certificats de lliurament de l’aigua residual del festival a la seva corresponent Estació Depuradora d’Aigües Residuals i assegurar així el seu correcte tractament.

Així mateix hem definit un protocol de recopilació de dades per a conèixer millor l’ús d’aigua dins del festival i optimitzar així els recursos per a assegurar un consum eficient i responsable d’aquest preuat recurs natural. 

Mobilitat sostenible

Hem desenvolupat en col·laboració amb la Direcció General de Mobilitat i Transports del Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Calvià i les empreses col·laboradores BusUp i Transabus un pla de mobilitat per a facilitar i fomentar els desplaçaments en transport públic i col·lectiu.

A l’apartat “Vine en bus” et donarem informació d’interès perquè puguis planificar els teus desplaçaments cap a i des del recinte del festival.

I si tens pensat assistir en vehicle privat, comparteix-lo perquè ja saps que compartint, contamines menys!

Estudi de la Petjada de Carboni

Amb l’objectiu de poder conèixer el nostre impacte ambiental recopilarem dades generals de la nostra activitat. Estudiarem les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle derivades de: viatges i desplaçaments, consum energètic, generació de residus sòlids urbans i consum de paper i altres materials promocionals.

Prevenció del desaprofitament d'aliments

Donarem l’excedent de productes del servei d’àpats i de camerinos a S.O.S Mamàs Balears, associació dedicada al repartiment d’estris, aliments i productes de primera necessitat entre famílies necessitades.

Contractació local i responsable

Al voltant del 70% de les empreses implicades en el Festival són de Mallorca.

Els establiments hotelers on s’allotjaran els artistes pertanyen a la cadena Meliá Hotels Internacional, la qual està adherida a l’Acord Pel Clima de París i impulsa un model de gestió sostenible per a assegurar la protecció de les destinacions i el compliment dels seus compromisos i objectius en matèria mediambiental.

Informació i sensibilització

Prestem especial interès a informar i conscienciar a totes les persones implicades en el festival, volem aprofitar el nostre poder de difusió per a transmetre missatges que fomentin valors i comportaments sostenibles. A més comptarem en el propi recinte amb voluntaris de Creu Roja i tallers de sensibilització ambiental.

Accessibilitat

Som un festival inclusiu i compromès en eliminar qualsevol tipus de barrera arquitectònica perquè tots els seus assistents, independentment de la seva diversitat funcional, puguin gaudir al màxim. Comptem amb plataformes per a persones amb mobilitat reduïda als escenaris principals del festival.

Calvià lliure d'agressions sexistes

Comptem amb un protocol d’actuació enfront d’agressions sexistes i sexuals al festival en col·laboració amb la campanya No i Punt! del Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Calvià.

L’objectiu és garantir una bona convivència perquè tothom pugui gaudir del festival amb llibertat i seguretat, vetllant per una convivència respectuosa i igualitària.

En el cas que es produeixi una agressió sexista o sexual, les víctimes comptaran amb ajuda de persones agents implicades en l’organització i/o els agents de sensibilització. A més d’un espai d’informació i dinamització , haurà habilitat un espai de seguretat en el cas que es produís una agressió d’intensitat alta. Pots trobar la localització en el mapa del recinte.

Creixent en Sostenibilitat

Gran part del nostre èxit depèn de la col·laboració de totes les persones implicades en el Festival, ja siguin treballadors, proveïdors o públic assistent. Per això demanem la col·laboració de tots ells per a formar part del nostre repte per la sostenibilitat.