ZONA DE PREMSA

ACREDITACIONS DE PREMSA MALLORCA LIVE FESTIVAL 2019

Des de l’1 al 30 d’abril de 2019.

 

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA D’ACREDITACIONS

1. CLÀUSULES PER OPTAR A UNA ACREDITACIÓ
1.1. REQUISITS
  • Tot mitjà de comunicació que sol·liciti acreditació pel Mallorca Live Festival haurà d’haver publicat o emès alguna informació prèvia sobre el festival.
  • Les acreditacions només podran sol·licitar-se a través de la secció de premsa de la nostra pàgina web www.mallorcalivefestival.com.
  • No s’acreditaran a redactors/as i fotògrafs/as freelancers: totes les persones acreditades hauran de pertànyer a un mitjà de comunicació concret i ser acreditat per la seva redacció.
  • El nombre d’acreditacions per mitjà de comunicació és limitat i deurà ser respectat. Seran denegades les sol·licituds que sobrepassin aquest límit.

 

1.2. LÍMITS D’ACREDITACIONS
  • En el cas de radis i webs, s’acreditarà a un màxim d’una persona per mitjà.
  • En el cas de la premsa escrita, hi haurà un màxim, que no total, de dues acreditacions per mitjà, una per a redactor/a i una altra per a fotògraf/a (sempre que hagi estat aprovat prèviament). No s’acceptaran dos redactors/as pel mateix mitjà escrit.
  • En el cas de les televisions, no s’acreditarà a més de tres persones per mitjà i un d’ells haurà de ser redactor/a.
  • En el cas dels fotògrafs/as, en existir limitacions d’espai per motius de seguretat i d’autorització pels requisits d’algunes bandes, el nombre d’acreditacions serà reduït. En cas d’haver estat denegada l’acreditació de Photopass l’organització proporcionarà imatges de qualitat als mitjans que així ho sol·licitin.

 

1.3. RESOLUCIONS

Es confirmarà per email als mitjans de comunicació acreditats el nombre de passades de premsa que hagin estat aprovats. La passada de premsa no garanteix que aquells fotògrafs/as i videógrafos/as acreditats puguin accedir als espais reservats per fotografiar i/o filmar totes les actuacions del festival. Cadascuna de les bandes i artistes que actuen en el Mallorca Live Festival té les seves pròpies normes i limitacions sobre aquest tema i és el seu representant qui tindrà l’última paraula sobre quina mitjans poden fotografiar i/o filmar la seva actuació.

L’organització es posarà en contacte per correu electrònic amb cadascun dels fotògrafs/as i/o televisions acreditades uns dies abans de la realització del festival per confirmar aquestes limitacions.

 

2. COM SOL·LICITAR L’ACREDITACIÓ

2.1. En les dates indicades (de l’1 al 30 d’abril de 2019), activarem un formulari de sol·licitud d’acreditacions en aquesta mateixa secció.

2.2. Cada mitjà de comunicació haurà d’acreditar a totes les persones que consideri apropiades (un formulari per persona) i emplenar tots els camps del mateix. Una vegada completat cada formulari, pots donar-li a ENVIAR.

És molt important que l’adreça d’e-mail que incloguis en el formulari sigui correcta, ja que la majoria de les comunicacions informatives als acreditats s’efectuaran per e-mail.

Una vegada enviat el formulari, podràs veure si la sol·licitud s’ha tramitat amb èxit.

2.3. Una vegada tancat el termini es confirmaran per email les sol·licituds d’acreditacions confirmades.

2.4. Si la teva sol·licitud és denegada, no hi haurà cap possibilitat de recórrer.

2.5 Els equips de TV que vulguin cobrir l’esdeveniment hauran de contactar amb el departament de premsa del festival en els dies previs per gestionar la cobertura que es vagi a realitzar.

 

3. RECOLLIDA D’ACREDITACIONS

Les passades de premsa es recolliran durant el transcurs del festival, els dies 10 i 11 de maig de 2019, en la taquilla d’acreditacions a l’entrada al recinte del Mallorca Live Festival. Serà imprescindible presentar la confirmació rebuda per email i la documentació oficial que acrediti la identitat de cadascun de les persones.

 

4. INFORMACIÓ ADDICIONAL

La passada de premsa no donarà accés a la zona VIP, camerinos d’artistes o a les zones exclusives per a personal de l’organització.

No s’acreditaran vehicles de premsa.

Si algun acreditat incomplís alguna d’aquestes normes, l’organització es reserva el dret de retirar la seva acreditació.

Kits de Premsa

Descarrega el nostre kit de premsa que incorpora imatges d’artistes, cartelleria, logotips i nota de premsa oficial.